Archive for the ‘Dagens sitat’ Category

h1

Dagens sitat

november 13, 2009

«Fantasien er den form for fornuft som blir ånd, derved at den gjør bevisst for seg i en sanselig form det som den bærer i seg. Fantasiens virksomhet har altså en åndelig gehalt, som den former sanselig fordi den bare på denne måten kan bli seg denne gehalt bevisst. Dette kan sammenlignes med den holdning vi finner hos en livserfaren, klok og åndfull mann. Selv om denne meget godt vet hva det kommer an på her i livet, hva som utgjør det vesentlige for menneskene, hva som beveger dem og har makt over dem, så formulerer han ikke denne sin innsikt i almene regler eller tanker, men klargjør den for seg selv og andre alltid i forbindelse med konkrete tilfeller, adekvate eksempler og lignende.»

Georg W. F. Hegel

Reklamer
h1

Dagens sitat

oktober 29, 2009

«If we could teach taste and genius by rules, they would no longer be taste and genius»

                                                                                                                                    -Sir Joshua Reynolds-

Hver gang jeg leser noe jeg syns er smart, fint, morsomt eller godt sagt, så tenker jeg dette skal jeg huske. Og så gjør jeg det aldri. Ikke fordi jeg har lyst til å være en sånn ekling som skal gå rundt og quote andre og leke intellektuell, men de er noe med gode sitater som er veldig likandes. De oppsummerer gjerne det du likte ved personen som sa det, og det hjelper meg å huske ting jeg leser som jeg ellers ville glemt. Jeg tipper mange av sitatene kommer til å være faglig relatert til det jeg holder på, estetisk filosofi, så det er kanskje ikke like interessant for andre, men jeg lagrer dem her uansett, så vet jeg hvor jeg har dem.