Archive for november, 2009

h1

Dagens sitat

november 13, 2009

«Fantasien er den form for fornuft som blir ånd, derved at den gjør bevisst for seg i en sanselig form det som den bærer i seg. Fantasiens virksomhet har altså en åndelig gehalt, som den former sanselig fordi den bare på denne måten kan bli seg denne gehalt bevisst. Dette kan sammenlignes med den holdning vi finner hos en livserfaren, klok og åndfull mann. Selv om denne meget godt vet hva det kommer an på her i livet, hva som utgjør det vesentlige for menneskene, hva som beveger dem og har makt over dem, så formulerer han ikke denne sin innsikt i almene regler eller tanker, men klargjør den for seg selv og andre alltid i forbindelse med konkrete tilfeller, adekvate eksempler og lignende.»

Georg W. F. Hegel

Reklamer